• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 20 kwietnia 2018
KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2018
alt
 
Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Kamiona i Słone uchwalone przez Radę Gminy Żukowice na dzień 22 kwietnia 2018 r. (niedziela) w godz. 8:00 do 20:00, które odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w m. Kamiona oraz w Świetlicy Wiejskiej w m. Słone.
 
Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 lutego 2018 roku, w konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectw: Kamiona i Słone, którzy w dniu konsultacji ukończyli 18 lat.KGHM URUCHAMIA INFOLINIĘ


W związku z informacją otrzymaną z Departamentu Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, na prośbę KGHM - Wójt Gminy Żukowice przekazuje do wiadomości mieszkańców informację, że przez KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiona została infolinia dla mieszkańców przed konsultacjami społecznymi w dniu 22 kwietnia 2018 r. Infolinia dla mieszkańców Słone i Kamiona uruchomiona została w sprawie propozycji współpracy KGHM.

W dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. w godzinach od 12:00 – 18:00  pod numerami telefonów 76 747 89 78, 76 747 89 76 pracownicy KGHM czekają na telefony w sprawie propozycji współpracy.


POWOŁANIE KOMISJI DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Żukowice informuje, że Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone w dniu 22 kwietnia 2018 r. powołane zostały komisje:
 

1. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Kamiona z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Kamionej w składzie:

1) Frątczak Barbara Małgorzata,
2) Giergiel Anna Maria,
3) Giergiel Jan Paweł,
4) Kołtyś Joanna Justyna,
5) Lisiecka Monika,
6) Mazurek Patrycja Natalia,
7) Ratowska Barbara,
8) Ryś Andrzej,
9) Wielgus Jolanta.

2. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Słone z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Słone w składzie:

1) Bendyk Karolina,
2) Biała Anna,
3) Kłak Dagmara Dorota,
4) Kuriata Olga Maria,
5) Pawlak Kamil Krzysztof,
6) Prokopczak Emilia.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2018


I N F O R M A C J A
w sprawie konsultacji społecznych


Wójt Gminy Żukowice informuje, że do dnia 5 kwietnia 2018 r., mieszkańcy miejscowości Kamiona i Słone mogą zgłaszać swoje kandydatury do składu Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji.

Do składu Komisji mogą kandydować osoby pełnoletnie.

Do składu Komisji w miejscowości Kamiona może kandydować osoba będąca mieszkańcem m. Kamiona oraz do składu Komisji w miejscowości Słone może kandydować osoba będąca mieszkańcem m. Słone.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Żukowice, I piętro, pok. nr 10 lub 11a, w godzinach pracy Urzędu. Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Gminy Żukowice – www.zukowice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” lub w Urzędzie Gminy, I piętro, pokój nr 11a.

Spośród mieszkańców poszczególnych miejscowości objętych konsultacjami w skład Komisji powołane zostaną 3 osoby z każdej miejscowości.

Jeżeli liczba osób zgłoszonych do pracy Komisji w każdej miejscowości będzie większa niż trzy – osoby, które wejdą w skład Komisji ustalone zostaną w drodze publicznego losowania.

                                                                                                    Wójt Gminy Żukowice
                                                                                                    /-/ Krzysztof Wołoszyn
 

 
I N F O R M A C J A
w sprawie konsultacji społecznych


Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. mieszkańcy miejscowości: Kamiona i Słone będą mogli sprawdzić, czy zostali ujęci w „Spisie osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach”.

Wgląd dotyczy jedynie zainteresowanej osoby, na jej pisemny wniosek.

Do spisu mogą zostać dopisane osoby, które nie są zameldowane lecz mieszkają na terenie miejscowości: Kamiona i Słone, na swój pisemny wniosek.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Żukowice – parter, pok. nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Gminy Żukowice – www.zukowice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” lub w Urzędzie Gminy, parter, pok. nr 7.

                                                                                               Wójt Gminy Żukowice
                                                                                               /-/ Krzysztof Wołoszyn- INFORMACJA dla mieszkańców sołectw: Kamiona i Słone w sprawie konsultacji społecznych  pobierz

- Kalendarz czynności  związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone w dniu 22 kwietnia 2018 r.

- Druk Zgłoszenia na członka komisji  ds. przeprowadzenia konsultacji

- Druk Wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach

- Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Żukowice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Żukowice  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone

- Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone
 
 
 
Top! Do góry