• czerna1.jpg
 • czerna2.jpg
 • chaber.jpg
 • rzepak.jpg
 • odra.jpg
Start
sobota, 28 marca 2020
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA Drukuj
środa, 11 marca 2020


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSAUWAGA ! RZĄD WPROWADZA KOLEJNE OBOSTRZENIA

wtorek, 24 marca 2020
Rząd wprowadza kolejne obostrzenia, aby przygotować służbę zdrowia na wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Od jutra, 25 marca, do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Obostrzenie nie dotyczy więc:

- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne ! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Za złamanie zakazu – 5 tys. złotych grzywny.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
 • Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Wyjątek stanowią członkowie najbliższej rodziny, a także osoby,
z którymi pozostaje się w stałym pożyciu.
 • W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 • W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe ograniczenia, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.


ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE WSKAZYWANIA MIEJSC KWARANTANNY ZBIOROWEJ

piątek, 20 marca 2020
Zasady wraz z instrukcją postępowania w zakresie wskazywania miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie województwa dolnośląskiego - KLIKNIJ.KORONAWIRUS: JAK BEZPIECZNIE WYBRAĆ SIĘ DO LASU W CZASIE EPIDEMII?

piątek, 20 marca 2020
Nadzwyczajne środki wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza zalecenie maksymalnej izolacji społecznej („zostań w domu"), sprawiły między innymi, że znacznie więcej Polaków odwiedza lasy.

Informacja o zasadach korzystania z lasu w czasie epidemii
- strona www
- plakatDYŻUR TELEFONICZNY DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ ORAZ OSÓB STRASZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE

piątek, 20 marca 2020
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z/S W NIELUBI INFORMUJE, IŻ PEŁNIONY JEST DYŻUR TELEFONICZNY DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ ORAZ OSÓB STRASZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE

-    OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 7.30 do 15.30 
POD NR TEL. 76 831 - 42 - 84

-   OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 15.30 do 19.00
POD NR TEL. 781 - 224 - 442  oraz  574 - 184 - 825

-    W SOBOTY I NIEDZIELE od 7.30 do 19.00
POD NR TEL. 781 - 224 - 442  oraz  574 - 184 - 825JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY - ZADZWOŃ DO OSP !

środa, 18 marca 2020KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

wtorek, 17 marca 2020
Szanowni Państwo,

Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Komunikatem w związku z zagrożeniem korona wirusem” podjęto decyzję o wykonywaniu zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w formie udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 WAŻNA INFORMACJA - UWAGA!

sobota, 14 marca 2020
 

 

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

sobota, 14 marca 2020
Szanowni Państwo,
 
informuję, że Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił
 
stan zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania
 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf
 
W tym trudnym okresie, to od naszej postawy zależy nie tylko zdrowie nas samych, ale również Waszych bliskich i osób Wam nieznajomych. Dlatego też tak ważne jest, aby zapobiegać i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z powyższym, zwracam się po Państwa z apelem. Unikajmy, o ile to tylko możliwe, skupisk ludzi, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu. Stosujmy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek.
 
Pamiętajmy również, że aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich, dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.
 
Krzysztof Wołoszyn
Wójt Gminy Żukowice
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zastosowanie się do ograniczeń, o których mowa w rozporządzeniu j.n.
 

Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ograniczenia-dzialalnosci-gastronomicznej-rozrywkowej-oraz-funkcjonowania-galerii-handlowych

 
 
Zamknięcie granic państwa
 
KWARANTANNA DLA WRACAJĄCYCH DO POLSKI

sobota, 14 marca 2020
http://www.kotla.pl/images/stories/kwarantanna(1).jpg
POLSKA WPROWADZA OGRANICZENIA PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY

sobota, 14 marca 2020
altW związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Czytaj więcej (kliknij)

 
alt

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO SANATORIÓW

sobota, 14 marca 2020
altW związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

ZAMYKAMY GRANICE PRZED KORONAWIRUSEM

sobota, 14 marca 2020
czwartek, 12 marca 2020

POMOC DLA OSÓB W KWARANTANNIE


Wojewoda Dolnośląski zwraca się z prośbą o pomoc bliskiej osobie bądź sąsiadowi, którzy są objęci kwarantanną. Przypominamy, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które przez 14 dni nie mogą opuszczać wyznaczonego na kwarantannę miejsca.

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

czwartek, 12 marca 2020
 • Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, opublikowanego w 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz.1958https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1958/

 • Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dla wójtów burmistrzów i prezydentów miast pismo BZ.68.7.2020.RW z dnia 11 marca 2020r.

  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

  - placówkach wsparcia dziennego;
  - centrach integracji społecznej;
  - klubach integracji społecznej;
  - dziennych domach i klubach seniora;
  - środowiskowych domach samopomocy;
  - warsztatach terapii zajęciowej.

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w całym kraju zostają zamknięte placówki oświatowe, ośrodki kultury, kina, teatry, ośrodki sportowe.

W Gminie Żukowice od najbliższego poniedziałku, od 16 do 25 marca, zamknięte będą placówki oświatowe i punkty przedszkolne. Rząd zdecydował także o zamknięciu ośrodków kultury i sportu.

Wójt Gminy Żukowice, w związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców Gminy Żukowice o ograniczenie aktywności społecznej, o ograniczenie do minimum wizyt w instytucjach publicznych, min. w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi, Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi oraz w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Prosimy o rozważność i zdrowy rozsądek. Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia. To wszytko to działania profilaktyczne, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia.

W związku dynamiczną sytuacją możliwe, że ograniczany będzie dostęp do kolejnych miejsc użyteczności publicznej. Na bieżąco będziemy o tym informować.


Pełna informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

środa, 11 marca 2020

KOMUNIKAT WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WS. ODWOŁYWANIA IMPREZ MASOWYCH


Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych, mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

                                                                                                  
                                                                                                 Wojewoda  Dolnośląski

                                                                                                 Jarosław Obremsk


                             

 
            


Działania edukacyjne dotyczące koronawirusa oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:


poniedziałek, 09 marca 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCA KORONOWIRUSA
 
Na stronie https://www.gov.pl (kliknij)  znajdziecie Państwo aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.


W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Zalecenia przeciwepidemiologiczne - ULOTK

 
Top! Do góry